Zonne installatie formeel opgeleverd

Beste deelnemers,

Vorige week zijn de twee zonne-installaties aan de Kapelweg 3 en de Kanaaldijk 9 formeel door het installatiebedrijf opgeleverd. Onvolkomenheden zijn opgelost, zoals één niet functionerende omvormer en optimizer aan de Kanaaldijk en een GPS-router aan de Kapelweg. Daarnaast zijn een aantal punten die uit het inspectierapport van onze ingehuurde projectmanager naar voren kwam, naar tevredenheid afgewerkt.

Op de website hebben we een stroommeter ingebouwd, waarmee u kunt volgen hoeveel zonnestroom wordt opgewekt en CO2 uitstoot wordt vermeden.

We hebben ondertussen een opstalovereenkomst voor een derde dak getekend: de veeteeltstal van de familie `Hensbergen aan Kanaaldijk 7. We hopen dit dak deze zomer in gebruik te kunnen nemen. Hierop is plaats voor bijna 400 panelen, waarvan we tot nu toe de helft kwijt zijn. Mochten er nog bekenden of familie in de buurt belangstelling hebben voor zonne-panelen, wilt u dan vragen of ze zich met ons contact willen opnemen?

Alvast hartelijk dank.