Productie zonnepanelen in 2020

We hebben weer een mooi en zonnig jaar achter de rug. Was er in 2019 266.137 kWh opgewekt, in 2020 was het net wat meer: 270.906 kWh.

Zoals eerder besloten in de Algemene Leden Vergadering 2019 wordt de teruggaaf van de energiebelasting berekend over het kalenderjaar 2020. De door de rijksoverheid vastgestelde energiebelasting die in aanmerking komt voor vergoeding bedraagt 11,8 cent incl. BTW (was 11,9 cent per kWh in 2019).

We hebben Greenchoice en andere energieleveranciers de ledenverklaring voor de periode van 1 januari – 31 december 2020 toegestuurd. Daarbij is aangegeven wat het productieaandeel van de deelnemers op basis van hun participaties is. Via de creditnota van uw energie leverancier wordt het bedrag op uw rekening gestort.