Wijzigingen in ledenadministratie

Wij doen een dringend beroep op leden om bij verhuizingen en/of overdracht van panelen wijzigingen van naam deelnemer, adres, telefoon, mailadres, energie leverancier en klantnummers steeds direct aan ons door te geven.

Het is bij de opgave voor de teruggaaf van energiebelastingen en uitkering van subsidies van groot belang dat we steeds snel de juiste gegevens kunnen aanleveren om de terugbetaling aan de leden snel en correct te laten uitvoeren.

Wijzigingen svp direct doorgeven, bij voorkeur per mail, aan de secretaris. Onder “contact” kan een formulier worden gedownload voor het doorgeven van wijzigingen.