We beginnen ……… bijna

De kabels zijn gelegd, de meterkasten geïnstalleerd en het materiaal, waaronder de panelen, geleverd. Helaas is het vanwege de sneeuw nog niet gelukt de panelen op de daken te leggen. Het installatiebedrijf Solix hoopt dat dit zo snel mogelijk op te pakken, maar als het voor de kerst niet lukt dan wordt het zo snel mogelijk in het nieuwe jaar.
Met de belastingdienst onderhouden we nauw contact om ervoor te zorgen dat de beschikkingstermijn niet eerder ingaat dan de productie van de zonne-installaties start.

De afgelopen week zijn we geconfronteerd met een probleem, dat we gelukkig hebben kunnen oplossen. Door een fout in de software van het installatiebedrijf Solix zijn er 57 panelen teveel gepland op de beide daken. We hebben onderzocht of een tijdelijke grondopstelling soelaas zou kunnen bieden totdat een derde dak in productie wordt genomen. De gemeente werkt voorbeeldig mee, maar een vergunningprocedure duurt lang. En om de grondopstelling al hangende de procedure te realiseren, is te risicovol.
We hebben hierna twee leden, waaronder 1 bestuurslid,  bereid gevonden  het leggen van hun panelen uit te stellen totdat een derde dak in gebruik wordt genomen.

Aangezien we in het nieuwe jaar zo snel mogelijk een derde dak in productie willen nemen, doen we een beroep op u om in uw omgeving potentiële deelnemers te werven en deze met ons in contact te brengen.

We hopen u het volgende bericht te kunnen melden dat de panelen zijn gelegd en definitief is gestart met de productie van zonnestroom.