Energiecoöperatie De Wieden-Weerribben

Geschiedenis: Dwarsgracht en Jonen maken werk van zonne-energie

Op zaterdag 12 november 2016 wordt in Ons Dorpshuis in Dwarsgracht de energiecoöperatie de Wieden-Weerribben opgericht. Ruim 35 bewoners en ondernemers in Dwarsgracht & Jonen hebben een optie genomen op 600 zonnepanelen. De zonnepanelen worden op twee werkschuren in de omgeving gelegd. Het is de ambitie van de energiecoöperatie om dit stapsgewijs uit te bouwen.

Op initiatief van de ondernemersvereniging Dwarsgracht & Jonen heeft een werkgroep zonenergie de mogelijkheden verkend om gebruik te maken van zonne-energie. De werkgroep kwam uit bij het gezamenlijk opwekken van zonnestroom op daken van werkschuren in en om Dwarsgracht. Zonnepanelen leggen op eigen dak bleek voor de meeste bewoners en ondernemers geen optie, aangezien de meeste daken met riet zijn gedekt en binnen beschermd dorpsgezicht liggen. Voor de golfplaten daken op werkschuren om Dwarsgracht ligt dat anders.

Voor het gezamenlijk opwekken wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde postcoderoosregeling: deelnemers die via de energiecoöperatie panelen kopen, krijgen de energiebelasting op hun elektraverbruik van de fiscus terug. Daar bovenop keert de energiecoöperatie nog eens het grootste deel van de verkoop van de zonnestroom aan de deelnemers uit. Dit resulteert in een mooi rendement van 4 à 5 procent en een terugverdientijd van ± 8 jaar. Daarmee kunnen de bewoners en ondernemers hun elektriciteitsrekening in de eerste 15 jaar met ruim driekwart terugbrengen.

De werkgroep heeft op basis van deze positieve uitkomst de hand aan de ploeg geslagen. Ze heeft huis-aan-huis een folder verspreid en vervolgens de belangstelling gepeild. Ruim 35 bewoners bleken geïnteresseerd om direct mee te doen. In het totaal hebben ze opties genomen op 600 panelen. Deze worden op de zuidzijde van twee daken van werkschuren gelegd. Er is nog beperkt ruimte beschikbaar voor geïnteresseerden in het postcoderoosgebied. Het postcoderoosgebied omvat het gebied met de vier cijfers 8355 én de aangrenzende gebieden (7946, 8326, 8356, 8371, 8341, 8331 en 8343).

Aangemoedigd door dit succes richt de werkgroep de “energiecoöperatie de Wieden-Weerribben” op. De oprichtingsbijeenkomst vindt op 12 november plaats in Ons Dorpshuis in Dwarsgracht.

Het leggen van 600 panelen is een mooie start, maar de ambitie van de gloednieuwe energiecoöperatie reikt verder: een stapsgewijze uitbouw naar zelfvoorziening in het hele postcoderoosgebied.

Meer informatie: Ruurd Huisman, Dwarsgracht 25, 8355 CV Giethoorn;

telefoon 0521 361056 of 06 22516801.