Energiecoöperatie De Wieden-Weerribben

Interesse voor deelname in 5e dak installatie?

Het bestuur van de energie Coöperatie werkt in Wanneperveen bij Hoeve Beukers aan de Zomerdijk aan een nieuw dak (SCE regeling). Het streven is om in 2 jaar in totaal 400 zonnepanelen te realiseren. Inmiddels is aan Enexis opdracht verleend voor het maken van aansluitingen en is de beschikking van RvO binnen. Hebt u interesse om deel te nemen aan deze installatie, dan kunt u contact opnemen met Tonni Rozendaal of Aaltje van den Brink-Remmelts.

 

Algemene Privacy bepalingen

Privacy beleid

De Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben wil u zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan onze website. Daarom moeten wij in bepaalde gevallen gegevens van u verwerken. De Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met welk doel verwerkt de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben mijn persoonsgegevens?

De Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben gebruikt de door u bij aankoop of via de website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het uitvoeren en/of verwerken van transacties (betalingen en uitbetaling subsidies), het versturen van nieuwsbrieven, brochures en magazines en het uitvoeren van data-analyses.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben van mij?

De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij kunt u denken aan naam, adres, woonplaats, aansluitgegevens (EAN) en bankrekeningnummers. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Ja, conform de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming draagt de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging.

Waar kan ik terecht als ik inzage wil in mijn gegevens, of me wil afmelden voor de nieuwsbrief, of andere vragen heb over het privacy beleid?

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, brochures of magazines, of andere vragen hebt over het privacy beleid van de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Kan de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribbende Privacy Policy wijzigen?

Ja, de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte brengen via onze website.