Energiecoöperatie De Wieden-Weerribben

Korte impressie Algemene Leden Vergadering 2023 op 13 september 2023

De ALV 2023 is op 13 september gehouden in het Dorpshuis aan de Dwarsgracht.

Het verslag van de vorige vergadering en het jaarverslag zijn goedgekeurd, evenals alle financiële stukken. Een wijziging van statuten en huishoudelijk reglement is om juridische redenen aangehouden, die komen de volgende keer aan bod.

Ruurd Huisman heeft na jarenlange inzet zijn taak als voorzitter beëindigd, Martine Bijkerk is bereid gevonden zijn plaats als voorzitter over te nemen. De secretaris heeft om persoonlijke redenen zijn werkzaamheden per direct neergelegd, daarvoor wordt nog een kandidaat gezocht.

Het concept verslag van de ALV zal binnenkort aan de leden worden toegezonden.

 

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Productie zonnestroom 2022

De zonnestroomproductie was in 2022 voor het eerst meer dan 300.000 kWh dankzij de nieuwe installatie op het Kulturhus in Giethoorn.

De PCR installaties produceerden 14% meer stroom (260.000 kWh) . De SCE installatie produceerde ruim 45.000 kWh.

Teruggaaf energiebelasting voor PCR installaties (Postcode Roos)

Op 2 januari 2023 zijn de meterstanden bij onze drie zonne-installaties opgenomen. Op basis hiervan zijn de ledenverklaringen 2022 voor de energieleveranciers opgesteld, waarin per deelnemer hun productieaandeel wordt aangegeven. De teruggaaf van de energiebelasting over het corresponderende deel van het jaarverbruik is daarna snel door de energieleveranciers zonder problemen afgehandeld. Bijna alle leden hebben Greenchoice als energieleverancier waardoor de afhandeling relatief eenvoudig is.

Afrekening voor deelnemers aan de SCE installatie (Subsidie Coöperatieve Energieopwekking)

In mei 2022 is de installatie op het dak van het Kulturhus in gebruik genomen. In totaal liggen er 172 zonnepanelen. Het is onze eerste installatie onder het SCE regime. De administratieve afhandeling is anders dan bij de PCR regeling (voor de eerste 3 installaties).

De afrekening met de deelnemers zal voor het eerst in 2023 plaatsvinden.

Onderhoudscontract en verzekeringen

Installatiebedrijf Vredenburg in Steenwijk verzorgt het onderhoud van de installaties. Er waren storingen bij de installatie Kanaaldijk 7 en vochtproblemen bij de installatie van Kanaaldijk 9. Daarnaast heeft een voorjaarsstorm schade aangericht.

De verzekeringen van de installaties zijn herbezien en waar nodig aangepast aan de meest recente risico analyses.

Afname contract met GreenChoice

Het naar nu blijkt in 2021 afgesloten lucratieve energiecontract met Greenchoice loopt nog tot oktober 2024.

Voorbereiding dak 5: manege Wanneperveen

De voorbereidingen voor dak 5 voor een SCE installatie op het dak van de manege in Wanneperveen heeft in 2022 geruime tijd on hold gestaan vanwege de te lage subsidie bedragen. Aan het eind van 2022 is het project weer gestart en we verwachten in 2023 verdere ontwikkelingen.

Overleg met andere energie coöperaties in Steenwijkerland en met de gemeente

Onze coöperatie is vertegenwoordigd in een gezamenlijk overleg van alle energie coöperaties in Steenwijkerland en overleg met de gemeente Steenwijkerland over duurzaamheid. Het doel is om ervaringen van de verschillende energie coöperaties in de gemeente uit te wisselen

Juridisch

De nieuwe wet WBTR (Wet bestuurder en Toezicht rechtspersonen) is van kracht geworden. Het bestuur bereidt de eventuele aanpassingen voor van de statuten waar nodig en aan een Huishoudelijk Reglement.

Blokzijl, 1 mei 2023

Jaarverslagen van vorige jaren vindt u op onder “Jaarverslagen”.