Jaarverslagen

 

Jaarverslag 2020

Productie zonnestroom

Voor het tweede jaar op een rij zijn de weersomstandigheden gunstig. Onze drie zonne-installatie draaien op volle toeren en produceren in de periode 1 maart – 31 december 2019 ruim 266.000 kWh. Dit is, net als in het eerste jaar, aanzienlijk meer dan waarop van tevoren is gerekend.

Teruggaaf energiebelasting

Op 2 januari nemen we de meterstanden op bij onze drie zonne-installaties. Op basis hiervan stellen we de ledenverklaringen voor Greenchoice en twee andere energieleveranciers op, waarin per deelnemer hun productieaandeel wordt aangegeven. De teruggaaf van de energiebelasting over het corresponderende deel van het jaarverbruik, wordt vervolgens door de energieleveranciers snel en zonder problemen afgehandeld.

Vragenlijst energiebesparing en autodelen

Na de ALV van 27 november stelt het bestuur een vragenlijst op om onder de leden het animo te peilen voor het nemen van twee nieuwe initiatieven m.b.t. energiebesparing en autodelen. De vragenlijst wordt in januari onder alle leden verspreid. Ruim tweederde van de leden vullen de vragenlijst in Op basis van de resultaten stelt het bestuur een werkgroep energiebesparing in met de opdracht een advies uit te brengen. De werkgroep doet dit in oktober. Het bestuur besluit het advies aan de leden voor te leggen (zie agendapunt 4).

Nieuw onderhoudscontract

We krijgen begin maart bericht van Solix dat het installatiebedrijf geliquideerd wordt. Dit heeft geen gevolgen voor de garantie op onze installaties, aangezien deze door de leveranciers zijn afgegeven. Wel moeten we op zoek naar een ander installatiebedrijf voor het onderhoudscontract. Het bestuur besluit hiervoor Installatiebedrijf Vredenburg in Steenwijk te benaderen, aangezien deze bij de offertevergelijking aan het begin van het project op de tweede plaats eindigde.

BTW-heffing

Eén van de dakeigenaren geeft aan BTW boven op de jaarlijkse vergoeding in rekening te willen brengen. Na een aantal gesprekken met accountants zijn we hiermee akkoord gegaan. Voor de energiecoöperatie heeft dit geen consequenties, omdat wij de BTW weer af kunnen trekken.

Ook de andere dakeigenaren hebben we het aanbod gedaan om BTW over de vergoeding te betalen. Daarvan heeft er één gebruik gemaakt.

De sociale duurzaamheidslening        

Onze energiecoöperatie steekt samen met andere energiecoöperaties in Steenwijkerland veel energie in de totstandkoming van een zgn. ‘revolving fund’ . Dit fonds moet aan inwoners met een smalle beurs (tot 150 procent van het sociale minimum) een renteloze lening verstrekken voor duurzame doeleinden. De energiecoöperaties doen een voorstel, dat in overleg ambtelijk wordt uitgewerkt. Dit voorstel wordt door het College in januari 2020 goedgekeurd en aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad neemt het voorstel op10 maart 2020 aan. Er wordt voorlopig voor het Fonds 1 miljoen euro uitgetrokken.

De instelling van het Fonds wordt op 24 maart gepubliceerd in de Staatscourant.

Vervolgens vindt een overleg met Wetland Wonen en Woonconcept plaats om te verkennen hoe we de doelgroep voor het fonds het beste kunnen bereiken. In het kielzog wordt een communicatieplan ontwikkeld. De uitvoering verloopt traag door de Corona-pandemie. Wel wordt het ‘revolving fund’ omgedoopt tot ‘de sociale duurzaamheidslening’.

Vierde zonne-installatie

In het licht van de sociale duurzaamheidslening besluit het bestuur een vierde dak te zoeken. Tot nu toe zijn de pogingen niet erg succesvol, om verschillende redenen. Twee daken blijken ongeschikt wegens onvoldoende draagkracht en te beperkte oppervlakte. Eén dakeigenaar vindt het bedrag van de vergoeding onvoldoende en drie dakeigenaren willen zich niet vastleggen vanwege een (onzekere) toekomst.

We hebben gelukkig nog een aantal pijlen op onze boog en rekenen erop dat deze tot een positief resultaat leiden.

Ondersteuning ‘andere’ regionale initiatieven

De energiecoöperatie heeft een aantal andere energiecoöperaties met raad bijgestaan. Er zijn een aantal adviesgesprekken gevoerd met energiecoöperaties in Steenwijk, Vollenhove en Belt-Schutsloot.