Gemeente ondersteunt initiatief met subsidie van 10.000 euro

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst in de skybox van het veeteeltbedrijf van de familie Helmers. Wethouder Oene Akkerman bracht een cheque van € 10.000 mee, die we gebruiken voor de financiering van de opzegboetes, website en andere communicatiemiddelen. Bernard van Dam van Solix presenteerde de zonnepanelen.

Harrie Helmers vertelde bevlogen over zijn modern veeteeltbedrijf waarin hij zo duurzaam en circulair mogelijk probeert te boeren. Tot slot kregen we een boeiende rondleiding door de ruime en geautomatiseerde koeienstal.

De meeste deelnemers zijn overgestapt naar Greenchoice. Daar waar er problemen waren hebben we getracht deze in samenspraak met deelnemers en Greenchoice op te lossen.

We rekenen erop dat de zonne-panelen nog dit jaar op de twee daken liggen. Deze maand zorgt Enexis ervoor dat de aansluitingen op de meterkasten worden gerealiseerd. En Solix begint op 12 december met het aanleggen van de zonne-installaties. Dit laatste zal ruim een week in beslag nemen, zodat we tegen de Kerst met de productie kunnen starten. Voor alle zekerheid laten we de beschikking van de belastingdienst op 1 januari 2018 ingaan.

We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de invulling van de website en zullen deze voor half december afronden. De website is bereikbaar via www.dewieden-weerribben.nl.

De participatiecertificaten, die bij de ledenovereenkomsten horen, zijn opgemaakt en gecheckt. Deze worden deze week ondertekend en uiterlijk volgende week bij de deelnemers in de bus gedaan of toegestuurd.