Contact

SECRETARIS: Albert Jager, Rietvink 6, 8356 DR Blokzijl
Telefoon 06 515 605 86
info@dewieden-weerribben.nl

Als er gegevens van leden wijzigen, dan verzoeken we u om het wijzigingsformulier te downloaden en ingevuld op te sturen naar info@dewieden-weerribben.nl