Geschiedenis: start productie zonnestroom in 2018

Maandag 15 januari 2018 is in opdracht van de energiecoöperatie de Wieden-
Weerribben begonnen met het leggen van ruim 600 panelen op twee
bedrijfsgebouwen in de omgeving van Dwarsgracht. Een week later zijn ze
in productie genomen. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet naar
een duurzame energievoorziening in de gemeente Steenwijkerland.

De energiecoöperatie de Wieden-Weerribben is eind 2016 in Dwarsgracht & Jonen
opgericht om gezamenlijk zonne-energie in de regio op te wekken. De regio beslaat
een groot deel van de gemeente Steenwijkerland: Giethoorn, Wanneperveen, Sint
Jansklooster en Vollenhove, Blokzijl, Scheerwolde, Steenwijkerwold en Steenwijk-
Zuid, het zogenoemde postcoderoos-gebied.

Doel van de energiecoöperatie is zelfvoorziening op basis van groene energie.
Op dit moment nemen 41 bewoners en ondernemers uit Dwarsgracht & Jonen én
Giethoorn in de coöperatie deel. Zij hebben de 616 zonnepanelen gefinancierd.
De energiecoöperatie verkoopt de opgewekte zonnestroom aan energieleverancier
Greenchoice. Uit de verkoop worden alle kosten (dakvergoeding, verzekeringen,
onderhoud etc.) betaald en wordt een kleine buffer opgebouwd om tegenvallers op te
vangen.

De deelnemers krijgen van hun energieleverancier rechtstreeks de energiebelasting
terug over het deel van hun jaarverbruik, dat correspondeert met het aandeel in de
productie van zonnestroom.

Op dit moment exploiteert de energie coöperatie 3 daken met een productie in 2020 van 271.000 kWh.

 

Geschiedenis: Natuurbeheerder stelt dak ter beschikking voor zonne-energie.

Op maandag 16 januari 2017 ondertekenen rietteler/natuurbeheerder Johan Knol en de energiecoöperatie de Wieden-Weerribben een overeenkomst voor het leggen van 200 zonnepanelen op het dak van zijn werkschuur aan de Kapelweg in Giethoorn. “Ik doe nu niets met het dak, en zo kan ik er iets goeds mee doen voor natuur en milieu”, aldus Johan Knol.  Met zijn handtekening steunt hij het initiatief van lokale bewoners in en om Giethoorn om met elkaar groene energie op te wekken.

Schuur knol

De energiecoöperatie de Wieden-Weerribben is op 12 november in Dwarsgracht & Jonen opgericht om gezamenlijk zonne-energie in de regio op te wekken. De regio beslaat een groot deel van de gemeente Steenwijkerland: Giethoorn, Wanneperveen, St. Jansklooster en Vollenhove, Blokzijl, Scheerwolde, Steenwijkerwold, Steenwijk en Zuidveen, het zogenoemde postcoderoosgebied.

Op dit moment hebben 43 bewoners en ondernemers uit met name Dwarsgracht & Jonen een optie genomen op ruim 700 zonnepanelen. Maar het initiatief staat open voor bewoners uit de hele regio.
  
Het is de bedoeling dat de zonnepanelen op twee of drie werkschuren worden gelegd. De energiecoöperatie voert met het oog daarop intensieve gesprekken met een aantal dakeigenaren. Het overleg met Johan Knol heeft tot het eerste positieve resultaat geleid. Op het dak van zijn werkschuur van Johan Knol kunnen op de zuidzijde bijna 200 panelen worden gelegd. Hiermee kunnen 15 bewoners van zonnestroom worden voorzien.

Broer Blauwbroek, voorzitter van de energiecoöperatie, is blij met de steun van rietteler en natuurbeheerder Johan Knol: “We zijn er nog niet. We hopen dat meer eigenaren van daken dit initiatief willen steunen, zodat we tegen de zomer met het opwekken van zonnestroom kunnen starten”.

Meer informatie: Ruurd Huisman, Dwarsgracht 25, 8355 CV Giethoorn;

telefoon 0521 361056 of 06 22516801.

 

Geschiedenis: Dwarsgracht en Jonen maken werk van zonne-energie

Op zaterdag 12 november 2016 wordt in Ons Dorpshuis in Dwarsgracht de energiecoöperatie de Wieden-Weerribben opgericht. Ruim 35 bewoners en ondernemers in Dwarsgracht & Jonen hebben een optie genomen op 600 zonnepanelen. De zonnepanelen worden op twee werkschuren in de omgeving gelegd. Het is de ambitie van de energiecoöperatie om dit stapsgewijs uit te bouwen.

Op initiatief van de ondernemersvereniging Dwarsgracht & Jonen heeft een werkgroep zonenergie de mogelijkheden verkend om gebruik te maken van zonne-energie. De werkgroep kwam uit bij het gezamenlijk opwekken van zonnestroom op daken van werkschuren in en om Dwarsgracht. Zonnepanelen leggen op eigen dak bleek voor de meeste bewoners en ondernemers geen optie, aangezien de meeste daken met riet zijn gedekt en binnen beschermd dorpsgezicht liggen. Voor de golfplaten daken op werkschuren om Dwarsgracht ligt dat anders.

Voor het gezamenlijk opwekken wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde postcoderoosregeling: deelnemers die via de energiecoöperatie panelen kopen, krijgen de energiebelasting op hun elektraverbruik van de fiscus terug. Daar bovenop keert de energiecoöperatie nog eens het grootste deel van de verkoop van de zonnestroom aan de deelnemers uit. Dit resulteert in een mooi rendement van 4 à 5 procent en een terugverdientijd van ± 8 jaar. Daarmee kunnen de bewoners en ondernemers hun elektriciteitsrekening in de eerste 15 jaar met ruim driekwart terugbrengen.

De werkgroep heeft op basis van deze positieve uitkomst de hand aan de ploeg geslagen. Ze heeft huis-aan-huis een folder verspreid en vervolgens de belangstelling gepeild. Ruim 35 bewoners bleken geïnteresseerd om direct mee te doen. In het totaal hebben ze opties genomen op 600 panelen. Deze worden op de zuidzijde van twee daken van werkschuren gelegd. Er is nog beperkt ruimte beschikbaar voor geïnteresseerden in het postcoderoosgebied. Het postcoderoosgebied omvat het gebied met de vier cijfers 8355 én de aangrenzende gebieden (7946, 8326, 8356, 8371, 8341, 8331 en 8343).

Aangemoedigd door dit succes richt de werkgroep de “energiecoöperatie de Wieden-Weerribben” op. De oprichtingsbijeenkomst vindt op 12 november plaats in Ons Dorpshuis in Dwarsgracht.

Het leggen van 600 panelen is een mooie start, maar de ambitie van de gloednieuwe energiecoöperatie reikt verder: een stapsgewijze uitbouw naar zelfvoorziening in het hele postcoderoosgebied.

Meer informatie: Ruurd Huisman, Dwarsgracht 25, 8355 CV Giethoorn;

telefoon 0521 361056 of 06 22516801.