Energiecoöperatie De Wieden-Weerribben

Productie zonnepanelen in 2020

We hebben weer een mooi en zonnig jaar achter de rug. Was er in 2019 266.137 kWh opgewekt, in 2020 was het net wat meer: 270.906 kWh.

Zoals eerder besloten in de Algemene Leden Vergadering 2019 wordt de teruggaaf van de energiebelasting berekend over het kalenderjaar 2020. De door de rijksoverheid vastgestelde energiebelasting die in aanmerking komt voor vergoeding bedraagt 11,8 cent incl. BTW (was 11,9 cent per kWh in 2019).

We hebben Greenchoice en andere energieleveranciers de ledenverklaring voor de periode van 1 januari – 31 december 2020 toegestuurd. Daarbij is aangegeven wat het productieaandeel van de deelnemers op basis van hun participaties is. Via de creditnota van uw energie leverancier wordt het bedrag op uw rekening gestort.

 

Geschiedenis: start productie zonnestroom in 2018

Maandag 15 januari 2018 is in opdracht van de energiecoöperatie de Wieden-
Weerribben begonnen met het leggen van ruim 600 panelen op twee
bedrijfsgebouwen in de omgeving van Dwarsgracht. Een week later zijn ze
in productie genomen. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet naar
een duurzame energievoorziening in de gemeente Steenwijkerland.

De energiecoöperatie de Wieden-Weerribben is eind 2016 in Dwarsgracht & Jonen
opgericht om gezamenlijk zonne-energie in de regio op te wekken. De regio beslaat
een groot deel van de gemeente Steenwijkerland: Giethoorn, Wanneperveen, Sint
Jansklooster en Vollenhove, Blokzijl, Scheerwolde, Steenwijkerwold en Steenwijk-
Zuid, het zogenoemde postcoderoos-gebied.

Doel van de energiecoöperatie is zelfvoorziening op basis van groene energie.
Op dit moment nemen 41 bewoners en ondernemers uit Dwarsgracht & Jonen én
Giethoorn in de coöperatie deel. Zij hebben de 616 zonnepanelen gefinancierd.
De energiecoöperatie verkoopt de opgewekte zonnestroom aan energieleverancier
Greenchoice. Uit de verkoop worden alle kosten (dakvergoeding, verzekeringen,
onderhoud etc.) betaald en wordt een kleine buffer opgebouwd om tegenvallers op te
vangen.

De deelnemers krijgen van hun energieleverancier rechtstreeks de energiebelasting
terug over het deel van hun jaarverbruik, dat correspondeert met het aandeel in de
productie van zonnestroom.

Op dit moment exploiteert de energie coöperatie 3 daken met een productie in 2020 van 271.000 kWh.

 

Geschiedenis: Natuurbeheerder stelt dak ter beschikking voor zonne-energie.

Op maandag 16 januari 2017 ondertekenen rietteler/natuurbeheerder Johan Knol en de energiecoöperatie de Wieden-Weerribben een overeenkomst voor het leggen van 200 zonnepanelen op het dak van zijn werkschuur aan de Kapelweg in Giethoorn. “Ik doe nu niets met het dak, en zo kan ik er iets goeds mee doen voor natuur en milieu”, aldus Johan Knol.  Met zijn handtekening steunt hij het initiatief van lokale bewoners in en om Giethoorn om met elkaar groene energie op te wekken.

Schuur knol

De energiecoöperatie de Wieden-Weerribben is op 12 november in Dwarsgracht & Jonen opgericht om gezamenlijk zonne-energie in de regio op te wekken. De regio beslaat een groot deel van de gemeente Steenwijkerland: Giethoorn, Wanneperveen, St. Jansklooster en Vollenhove, Blokzijl, Scheerwolde, Steenwijkerwold, Steenwijk en Zuidveen, het zogenoemde postcoderoosgebied.

Op dit moment hebben 43 bewoners en ondernemers uit met name Dwarsgracht & Jonen een optie genomen op ruim 700 zonnepanelen. Maar het initiatief staat open voor bewoners uit de hele regio.
  
Het is de bedoeling dat de zonnepanelen op twee of drie werkschuren worden gelegd. De energiecoöperatie voert met het oog daarop intensieve gesprekken met een aantal dakeigenaren. Het overleg met Johan Knol heeft tot het eerste positieve resultaat geleid. Op het dak van zijn werkschuur van Johan Knol kunnen op de zuidzijde bijna 200 panelen worden gelegd. Hiermee kunnen 15 bewoners van zonnestroom worden voorzien.

Broer Blauwbroek, voorzitter van de energiecoöperatie, is blij met de steun van rietteler en natuurbeheerder Johan Knol: “We zijn er nog niet. We hopen dat meer eigenaren van daken dit initiatief willen steunen, zodat we tegen de zomer met het opwekken van zonnestroom kunnen starten”.

Meer informatie: Ruurd Huisman, Dwarsgracht 25, 8355 CV Giethoorn;

telefoon 0521 361056 of 06 22516801.