Energiescan en energiebesparing

In het voorjaar van 2021 is na een besluit in de ALV 2020 aan de leden een energiescan aangeboden. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Bureau Seinergie. De belangstelling hiervoor was groot. Aan het webinar deden 28 mensen mee, er werd 19 x een advies op maat uitgebracht die men zelf verder kan uitwerken. 2 leden zijn daarbij een begeleidingstraject begonnen.

 

Productie zonnepanelen in 2020

We hebben weer een mooi en zonnig jaar achter de rug. Was er in 2019 266.137 kWh opgewekt, in 2020 was het net wat meer: 270.906 kWh.

Zoals eerder besloten in de Algemene Leden Vergadering 2019 wordt de teruggaaf van de energiebelasting berekend over het kalenderjaar 2020. De door de rijksoverheid vastgestelde energiebelasting die in aanmerking komt voor vergoeding bedraagt 11,8 cent incl. BTW (was 11,9 cent per kWh in 2019).

We hebben Greenchoice en andere energieleveranciers de ledenverklaring voor de periode van 1 januari – 31 december 2020 toegestuurd. Daarbij is aangegeven wat het productieaandeel van de deelnemers op basis van hun participaties is. Via de creditnota van uw energie leverancier wordt het bedrag op uw rekening gestort.

 

Geschiedenis: start productie zonnestroom in 2018

Maandag 15 januari 2018 is in opdracht van de energiecoöperatie de Wieden-
Weerribben begonnen met het leggen van ruim 600 panelen op twee
bedrijfsgebouwen in de omgeving van Dwarsgracht. Een week later zijn ze
in productie genomen. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet naar
een duurzame energievoorziening in de gemeente Steenwijkerland.

De energiecoöperatie de Wieden-Weerribben is eind 2016 in Dwarsgracht & Jonen
opgericht om gezamenlijk zonne-energie in de regio op te wekken. De regio beslaat
een groot deel van de gemeente Steenwijkerland: Giethoorn, Wanneperveen, Sint
Jansklooster en Vollenhove, Blokzijl, Scheerwolde, Steenwijkerwold en Steenwijk-
Zuid, het zogenoemde postcoderoos-gebied.

Doel van de energiecoöperatie is zelfvoorziening op basis van groene energie.
Op dit moment nemen 41 bewoners en ondernemers uit Dwarsgracht & Jonen én
Giethoorn in de coöperatie deel. Zij hebben de 616 zonnepanelen gefinancierd.
De energiecoöperatie verkoopt de opgewekte zonnestroom aan energieleverancier
Greenchoice. Uit de verkoop worden alle kosten (dakvergoeding, verzekeringen,
onderhoud etc.) betaald en wordt een kleine buffer opgebouwd om tegenvallers op te
vangen.

De deelnemers krijgen van hun energieleverancier rechtstreeks de energiebelasting
terug over het deel van hun jaarverbruik, dat correspondeert met het aandeel in de
productie van zonnestroom.

Op dit moment exploiteert de energie coöperatie 3 daken met een productie in 2020 van 271.000 kWh.