Tussenstand april 2017

Beste optiehouders en afnemers,

De afgelopen weken hebben we een aantal belangrijke stappen gezet na ons laatste voortgangsbericht van 26 maart:

  • Opstalovereenkomsten. We hebben bij notariskantoor Elan in Steenwijk de notariële akte getekend, waarmee de opstalovereenkomst met de familie Helmers en de toestemming van de (hypotheek)bank wordt vastgelegd. Binnenkort volgt de ondertekening van de notariële akte voor de opstalovereenkomst met Johan Knol bij notariskantoor Kroek & van Weert, ook in Steenwijk.
  • Aansluitingen Enexis. Enexis heeft twee offertes uitgebracht voor (kleingebruikers)aansluitingen aan de Kapelweg en aan de Kanaaldijk. Over een aantal technische details heeft overleg plaatsgevonden tussen installatiebedrijf Solix en Enexis.
  • Verzekeringen. We hebben op basis van een offertevergelijking  voor een gecombineerde opstal en aansprakelijkheidsverzekering bij verzekeraar Axis (via verzekeringskantoor Solarif) gekozen. De breedte van de dekking en het vermijden van geharrewar tussen twee verschillende verzekeraars voor twee verzekeringen heeft daarbij de doorslag gegeven.
  • Energieleverancier. In ons vorige voortgangsbericht hebben we u gemeld dat energieleverancier Vandebron het beste aanbod had m.b.t. de inkoopprijs voor onze zonnestroom en de tarieven voor afname van gas en elektriciteit door onze deelnemers. Vandebron heeft zich echter teruggetrokken, omdat de directie heeft besloten voorlopig niets te doen met energiecoöperaties. Hierop hebben we opnieuw naar onze offertevergelijking van de groene energieleveranciers gekeken en gekozen voor Greenchoice. Met hen hebben we in principe overeenstemming bereikt.
  • Financiële doorrekening. We hebben op basis van alle offertes en opstalovereenkomsten een definitieve financiële berekening van investeringen en opbrengsten gemaakt, die we binnenkort laten checken door accountantsbureau MTH.

Op 10 JUNI om 20.00 UUR organiseren we voor optiehouders, afnemers en andere belangstellenden een INLOOPAVOND IN ONS DORPSHUIS. Op deze avond presenteren we ons project inclusief de berekeningen en beantwoorden we uw vragen. Wilt u deze datum alvast reserveren in uw agenda? U krijgt om en nabij 1 juni van ons een officiële uitnodiging. De optiehouders krijgen tevens een persoonlijke, geactualiseerde berekening van investeringen en opbrengsten.

We hopen natuurlijk dat de optiehouders na 10 juni definitief kiezen voor deelname.

Met vriendelijke groet,

Ruurd Huisman

(secretaris Energiecoöperatie de Wieden-Weerribben)

         0521 361056 of 06 22516801

Belangrijke stappen

Beste optiehouders en afnemers,

De energiecoöperatie heeft na ons laatste bericht van 30 januari een aantal belangrijke stappen gezet.

Eind januari hebben we vier installatiebedrijven uitgenodigd vóór 15 februari een offerte uit te brengen voor onze zonne-installaties aan de Kapelweg en de Kanaaldijk. Alle vier hebben hier positief op gereageerd en een offerte opgemaakt. Na het inwinnen van aanvullende informatie heeft het bestuur van de energiecoöperatie eind februari de offertes vergeleken en op kwalitatieve en financiële gronden een keus gemaakt voor het installatiebedrijf Solix uit Velp.
Daarna hebben we offertes opgevraagd bij Enexis voor een kleingebruikersaansluiting aan de Kapelweg en een grootgebruikersaansluiting aan de Kanaaldijk. Tevens zijn een drietal verzekeraars benaderd voor een offerte inzake een aansprakelijkheid- en een uitgebreide opstalverzekering. Tot slot hebben we vier groene energieleveranciers benaderd voor overleg over een overeenkomst voor de verkoop van onze toekomstige productie aan zonnestroom en tarieven voor afname daarvan.
Op basis van alle opgevraagde offertes zal het bestuur keuzes maken. Vervolgens leggen we de optienemers direct een definitieve berekening voor met de vraag definitief in te stappen.

Voor degenen die alleen opgewekte zonnestroom afnemen zoeken we nog naar een apart dak en investeerders. We voeren op dit moment een aantal gesprekken met een aantal dakeigenaren. We hopen nog steeds dat we hiervoor nog dit jaar een zonne-installatie in gebruik kunnen nemen.

Met vriendelijke groet,
Ruurd Huisman
(secretaris Energiecoöperatie de Wieden-Weerribben)
0521 361056 of 06 22516801

Beste optienemers en afnemers

Vorig weekeinde hebben we overeenstemming met de familie Helmers bereikt over het gebruik van het dak van hun melkveestal aan de Kanaaldijk. Naar schatting kunnen we daar ruim 400 zonnepanelen op leggen. Met het eerder vastgelegde dak van Johan Knol gaan we ervan uit dat we alle zonne-panelen van optienemers op de twee daken kwijt kunnen. We hebben dan ook van de week offertes opgevraagd bij een aantal installatiebedrijven. Na beoordeling van de offertes en de selectie van een installatiebedrijf vagen we vervolgens offertes op bij Enexis voor een aansluiting en bij verzekeringsmaatschappijen voor een opstalverzekering én een aansprakelijkheidsverzekering. Tevens gaan we onderhandelen met groene energiemaatschappijen over een goede verkoopprijs van onze productie. Bij de belastingdienst vragen we een fiscale beschikking aan t.b.v. de teruggaaf van energiebelasting.

Tot slot leggen we een definitieve berekening van investeringen en opbrengsten aan de degenen die een optie hebben genomen op een aantal zonpanelen voor, waarna ze besluiten al dan niet definitief deel te nemen.

We rekenen er (nog steeds) op dat we tegen de zomer kunnen starten met de productie van zonnestroom

Voor de afnemers, degenen die alleen hebben aangegeven zonnestroom te willen afnemen, gaan we nog op zoek naar investeerders en een dak. We hopen dat we ook nog dit jaar een aanbod aan hen kunnen voorleggen en met de opwekking van hun zonnestroom te kunnen beginnen.

Ruurd Huisman

Energiecoöperatie de Wieden-Weerribben