Al 33 inwoners van Dwarsgracht en Giethoorn doen mee

Na de drukbezochte bijeenkomst op 10 juni in Ons Dorpshuis hebben 33 optiehouders en belangstellenden aangegeven definitief deel te willen nemen. De afmelders hebben hiervoor diverse, met name financiële redenen aangegeven.

Met  de 33 deelnemers ligt het eerste en grootste dak van de familie Helmers (448 panelen) vol is en een deel van het tweede en kleinere dak van de familie Knol (225 panelen). We zullen proberen ook het tweede dak op korte termijn vol te krijgen door een aantal bewoners in de omgeving van Dwarsgracht & Jonen actief te benaderen.

We dringen er bij alle deelnemers op aan over te stappen naar Greenchoice, waarmee de energiecoöperatie een leveringscontract voor de verkoop van de opgewekte zonnestroom heeft gesloten. Greenchoice stelt bovendien een vergoeding per aangebrachte deelnemer beschikbaar. De overstap kan in de meeste gevallen plaatsvinden aan het einde van het lopende contract.

De meeste energieleveranciers werken administratief mee aan de postcoderegeling. Alleen  Essent en Nuon niet. Bovendien eisen ze bij tussentijdse overstap een opzegboete. We zullen de deelnemers die bij Essent en Nuon een (één/meerjarig)contract hebben lopen, vragen bij hen te informeren naar de hoogte van de opzegboete. Op basis hiervan zullen we kijken of de energiecoöperatie, gesteund door een subsidie van de gemeente, kan bijdragen.

Wanneer de twee daken vol liggen en het probleem van de opzegboete is opgelost, sturen we de deelnemers zo snel mogelijk een ledenovereenkomst met factuur. We gaan ervan uit dat dit nog in augustus z’n beslag krijgt.

10 Juni inloopavond voor optiehouders

Op 10 JUNI om 20.00 UUR organiseren we voor optiehouders, afnemers en andere belangstellenden een INLOOPAVOND IN ONS DORPSHUIS. Op deze avond presenteren we ons project inclusief de berekeningen en beantwoorden we uw vragen. Wilt u deze datum alvast reserveren in uw agenda?

We hopen natuurlijk dat de optiehouders na 10 juni definitief kiezen voor deelname.

  • Opstalovereenkomsten. We hebben bij notariskantoor Elan in Steenwijk de notariële akte getekend, waarmee de opstalovereenkomst met de familie Helmers en de toestemming van de (hypotheek)bank wordt vastgelegd. Binnenkort volgt de ondertekening van de notariële akte voor de opstalovereenkomst met Johan Knol bij notariskantoor Kroek & van Weert, ook in Steenwijk.
  • Aansluitingen Enexis. Enexis heeft twee offertes uitgebracht voor (kleingebruikers)aansluitingen aan de Kapelweg en aan de Kanaaldijk. Over een aantal technische details heeft overleg plaatsgevonden tussen installatiebedrijf Solix en Enexis.
  • Verzekeringen. We hebben op basis van een offertevergelijking  voor een gecombineerde opstal en aansprakelijkheidsverzekering bij verzekeraar Axis (via verzekeringskantoor Solarif) gekozen. De breedte van de dekking en het vermijden van geharrewar tussen twee verschillende verzekeraars voor twee verzekeringen heeft daarbij de doorslag gegeven.  
  • Energieleverancier. In ons vorige voortgangsbericht hebben we u gemeld dat energieleverancier Vandebron het beste aanbod had m.b.t. de inkoopprijs voor onze zonnestroom en de tarieven voor afname van gas en elektriciteit door onze deelnemers. Vandebron heeft zich echter teruggetrokken, omdat de directie heeft besloten voorlopig niets te doen met energiecoöperaties. Hierop hebben we opnieuw naar onze offertevergelijking van de groene energieleveranciers gekeken en gekozen voor Greenchoice. Met hen hebben we in principe overeenstemming bereikt.
  • Financiële doorrekening. We hebben op basis van alle offertes en opstalovereenkomsten een definitieve financiële berekening van investeringen en opbrengsten gemaakt, die we binnenkort laten checken door accountantsbureau MTH.

 

 

Uitnodiging zonne-energie

Beste optiehouders en afnemers,

Zoals in ons voortgangsbericht van 29 mei aangekondigd, nodigen we u van harte uit voor onze inloopavond over zonne-energie op zaterdag 10 juni om 20.00 uur in Ons Dorpshuis. Wilt u ons zo snel mogelijk laten weten of u wel of niet komt?

Het programma ziet er als volgt uit:

  1. Opening en welkom – Broer Blaauwbroek (voorzitter)
  2. Drijfveren om deel te nemen aan duurzame energieprojecten – Jan de Vries (Deventer Energie Coöperatie)
  3. De Dakeigenaren stellen zich voor – Johan Knol en Harrie Helmers
  4. De financiële cijfers en beantwoorden van vragen – Ruurd Huisman
  5. Sluiting – Broer Blaauwbroek

In de eerste helft van de volgende week ontvangt u een persoonlijke en geactualiseerde berekening van het aantal panelen, de investeringen en opbrengsten, op basis van uw jaarverbruik.

Met vriendelijke groet,

Ruurd Huisman

(secretaris Energiecoöperatie de Wieden-Weerribben)

0521 361056 of 06 22516801