Minder opbrengst energie uit stroom in 2021

De zonnestroomproductie was in de periode 2018-2020 16 % meer dan we mochten verwachten. Helaas, in 2021 was er geen sprake van overproductie.

Dit heeft voor een groot deel te  maken met minder zon (10%), en daarnaast waren een aantal technische problemen die zijn opgelost (tijdelijke uitval omvormers door storingen in stekkers).

Met installatiebedrijf Vredenburg overleggen we of dergelijke storing preventief kunnen worden aangepakt.

De daling van de overproductie heeft weinig effect op de teruggaaf aan energiebelasting voor de deelnemers, aangezien we altijd uit zijn gegaan van de normale productie die het jaarverbruik van onze deelnemers dekt.

De rijksoverheid heeft het plan in 2022 6,9 eurocent te korten op de energiebelasting van 11,4 eurocent op elektriciteit. Dit betekent dat de energiebelasting over 2022 daalt tot 4,5 eurocent. Er bestaat een kans dat dit voor deelnemers aan coöperaties, die duurzame stroom opwekken, wordt verzacht doordat ook de Opslag Duurzame Energie van 3,1 eurocent over 2021 aan wordt teruggegeven. De komende tijd zal het leren en we houden de ontwikkelingen in de gaten.

We gaan ervan uit de technische problemen met de stekkers definitief kunnen worden opgelost en hopen dat de korting op de energiebelasting éénmalig is. We houden u op de hoogte.

 

 

 

Productie zonnedaken 2021

In 2021 is er ruim 225.000 kWh geproduceerd door onze 3 zonnedaken. In 2020 was dat nog 270.000 kWh, dus 16% minder. Dat is voor een deel te verklaren uit het aantal zonne uren in 2021, dat lag 6% lager als in 2020. het bestuur heeft Vredenburg gevraagd voor een analyse. De ledenverklaring is opgemaakt en verstuurd naar GreenChoice en andere stroomleveranciers.

Jaarverslag 2020/21

In de ALV op 8 december is het jaarverslag vastgesteld.

Productie zonnestroom 2020

Onze drie zonnedaken produceren in 2020 270.906 kWh.

Teruggaaf energiebelasting

Op 2 januari 2021 zijn de meterstanden bij onze drie zonne-installaties opgenomen. Op basis hiervan worden de ledenverklaringen voor de energieleveranciers opgesteld, waarin per deelnemer hun productieaandeel wordt aangegeven. De teruggaaf van de energiebelasting over het corresponderende deel van het jaarverbruik, wordt vervolgens door de energieleveranciers snel en zonder problemen afgehandeld. Bijna alle leden hebben GreenChoice als energieleverancier waardoor de afhandeling relatief eenvoudig is.

Energiebesparing

In het voorjaar van 2021 is na een besluit in de ALV 2020 aan de leden een energiescan aangeboden. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Bureau Seinergie. De belangstelling hiervoor was groot. Aan het webinar deden 28 mensen mee, er werd 19 x een advies op maat uitgebracht die men zelf verder kan uitwerken. 2 leden zijn daarbij een begeleidingstraject begonnen.

Onderhoudscontract

Installatiebedrijf Vredenburg in Steenwijk verzorgt het onderhoud van de installaties. Inmiddels zijn de aanloop problemen opgelost en is het onderhoud in vertrouwde handen.

Verlenging afname contract met GreenChoice

Met het oog op het aflopen van de afnamecontracten met GreenChoice per 31 oktober 2021 heeft het bestuur onderzoek gedaan naar alternatieven. Bij de tender bleek dat GreenChoice de hoogste variabele tarieven biedt. Dit type afname contract hebben we al vanaf de start. Ook sluit dit type contract goed aan bij onze activiteiten en de mate van vereist actief handelen van het bestuur. Het bestuur besluit om het contract voor 3 jaar te verlengen (tot oktober 2024).

De sociale duurzaamheidslening 

Mede dankzij onze inspanningen heeft de gemeente Steenwijkerland een sociale duurzaamheidslening (voorheen revolving fund) ingesteld. Dit fonds moet aan inwoners met een smalle beurs (tot 150 procent van het sociale minimum) een renteloze lening verstrekken voor duurzame doeleinden. Door corona verloopt de invoering traag. Er is een campagne gestart gericht op het verwerven van publieke bekendheid voor deze duurzaamheidslening.

Vierde zonnedak

In het licht van de sociale duurzaamheidslening heeft het bestuur een vierde dak gezocht en gevonden. Met het Kulturhus in Giethoorn is een principe overeenkomst gesloten voor de aanleg van een zonnedak met 211 panelen. De subsidieaanvraag is goedgekeurd en er is groen licht voor de aansluiting van Enexis. Naar verwachting komt het dak in begin 2022 in productie. Dat wordt dan het eerste dak onder de nieuwe SCE regeling. De juridische opzet van de coöperatie wordt niet gewijzigd.

Blokzijl, 1 november 2021