Productie zonnedaken 2022

In 2022 is er bijna 260.000 kWh geproduceerd door onze 3 PCR zonnedaken. Inclusief de nieuwe installatie op het dak van het Kulturhus hebben we meer dan 300.000 kWh opgewekt.

Productie kWh per installatie 2019 2020 2021 2022 Delta
PCR Kapelweg 3 61.254 51.042 45.336 61.874 36%
PCR Kanaaldijk 9 102.641 109.914 84.753 94.414 11%
PCR Kanaaldijk 7 102.242 109.950 95.807 102.352 7%
PCR Totaal PCR 266.137 270.906 225.896 258.640 14%
SCE Eendrachtsplein 1 0 0 0 45.584
PCR+SCE Totaal 266.137 270.906 225.896 304.224 35%

De opbrengsten roepen tov de jaren 2019 en 2020 wel vragen op mede gelet op het aantal zonne-uren. Daarover zal overleg worden gevoerd met Vredenburg.

De Ledenverklaringen voor PCR worden in januari naar de verschillende stroomleveranciers gestuurd opdat de korting op de energie belasting 2022 kan worden aangevraagd.

Na controle nemen de energie leveranciers in behandeling om tot een uitbetaling richting de leden te komen. De energie leveranciers verrekenen deze uitbetalingen op een aparte creditnota en hoeven dus niet op hun jaarnota te wachten totdat zij het geld ontvangen.

Voor de SCE leden is het de eerste keer dat de Energie Coöperatie de subsidie gaat uitkeren, meer informatie volgt.

 

Wijzigingen in ledenadministratie

Wij doen een dringend beroep op leden om bij verhuizingen en/of overdracht van panelen wijzigingen van naam deelnemer, adres, telefoon, mailadres, energie leverancier en klantnummers steeds direct aan ons door te geven.

Het is bij de opgave voor de teruggaaf van energiebelastingen en uitkering van subsidies van groot belang dat we steeds snel de juiste gegevens kunnen aanleveren om de terugbetaling aan de leden snel en correct te laten uitvoeren.

Wijzigingen svp direct doorgeven, bij voorkeur per mail, aan de secretaris. Onder “contact” kan een formulier worden gedownload voor het doorgeven van wijzigingen.