Algemene Privacy bepalingen

Privacy beleid

De Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben wil u zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan onze website. Daarom moeten wij in bepaalde gevallen gegevens van u verwerken. De Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met welk doel verwerkt de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben mijn persoonsgegevens?

De Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben gebruikt de door u bij aankoop of via de website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het uitvoeren en/of verwerken van transacties (betalingen en uitbetaling subsidies), het versturen van nieuwsbrieven, brochures en magazines en het uitvoeren van data-analyses.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben van mij?

De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij kunt u denken aan naam, adres, woonplaats, aansluitgegevens (EAN) en bankrekeningnummers. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Ja, conform de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming draagt de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging.

Waar kan ik terecht als ik inzage wil in mijn gegevens, of me wil afmelden voor de nieuwsbrief, of andere vragen heb over het privacy beleid?

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, brochures of magazines, of andere vragen hebt over het privacy beleid van de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Kan de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribbende Privacy Policy wijzigen?

Ja, de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte brengen via onze website.

5e dak komt in Wanneperveen

Het bestuur van de energie Coöperatie werkt in Wanneperveen bij Hoeve Beukers aan de Zomerdijk aan een nieuw dak (SCE regeling). Het streven is om in 2 jaar in totaal 400 zonnepanelen te realiseren. Inmiddels is aan Enexis opdracht verleend voor het maken van aansluitingen. Hebt u interesse om deel te nemen aan deze installatie, dan kunt u contact opnemen met Tonni Rozendaal of Aaltje van den Brink-Remmelts.

 

Productie zonnedaken 2022

In 2022 is er bijna 260.000 kWh geproduceerd door onze 3 PCR zonnedaken. Inclusief de nieuwe installatie op het dak van het Kulturhus hebben we meer dan 300.000 kWh opgewekt.

Productie kWh per installatie 2019 2020 2021 2022 Delta
PCR Kapelweg 3 61.254 51.042 45.336 61.874 36%
PCR Kanaaldijk 9 102.641 109.914 84.753 94.414 11%
PCR Kanaaldijk 7 102.242 109.950 95.807 102.352 7%
PCR Totaal PCR 266.137 270.906 225.896 258.640 14%
SCE Eendrachtsplein 1 0 0 0 45.584
PCR+SCE Totaal 266.137 270.906 225.896 304.224 35%

De Ledenverklaringen voor PCR zijn in januari 2023 naar de verschillende stroomleveranciers gestuurd opdat de korting op de energie belasting 2022 kan worden aangevraagd.

Na controle nemen de energie leveranciers in behandeling om tot een uitbetaling richting de leden te komen. De energie leveranciers verrekenen deze uitbetalingen op een aparte creditnota en hoeven dus niet op hun jaarnota te wachten totdat zij het geld ontvangen.

Voor de SCE leden is het de eerste keer dat de Energie Coöperatie de subsidie gaat uitkeren, we verwachten hierover in maart meer informatie te geven.