Energiecoöperatie De Wieden-Weerribben

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Productie zonnestroom 2022

De zonnestroomproductie was in 2022 voor het eerst meer dan 300.000 kWh dankzij de nieuwe installatie op het Kulturhus in Giethoorn.

De PCR installaties produceerden 14% meer stroom (260.000 kWh) . De SCE installatie produceerde ruim 45.000 kWh.

Teruggaaf energiebelasting voor PCR installaties (Postcode Roos)

Op 2 januari 2023 zijn de meterstanden bij onze drie zonne-installaties opgenomen. Op basis hiervan zijn de ledenverklaringen 2022 voor de energieleveranciers opgesteld, waarin per deelnemer hun productieaandeel wordt aangegeven. De teruggaaf van de energiebelasting over het corresponderende deel van het jaarverbruik is daarna snel door de energieleveranciers zonder problemen afgehandeld. Bijna alle leden hebben Greenchoice als energieleverancier waardoor de afhandeling relatief eenvoudig is.

Afrekening voor deelnemers aan de SCE installatie (Subsidie Coöperatieve Energieopwekking)

In mei 2022 is de installatie op het dak van het Kulturhus in gebruik genomen. In totaal liggen er 172 zonnepanelen. Het is onze eerste installatie onder het SCE regime. De administratieve afhandeling is anders dan bij de PCR regeling (voor de eerste 3 installaties).

De afrekening met de deelnemers zal voor het eerst in 2023 plaatsvinden.

Onderhoudscontract en verzekeringen

Installatiebedrijf Vredenburg in Steenwijk verzorgt het onderhoud van de installaties. Er waren storingen bij de installatie Kanaaldijk 7 en vochtproblemen bij de installatie van Kanaaldijk 9. Daarnaast heeft een voorjaarsstorm schade aangericht.

De verzekeringen van de installaties zijn herbezien en waar nodig aangepast aan de meest recente risico analyses.

Afname contract met GreenChoice

Het naar nu blijkt in 2021 afgesloten lucratieve energiecontract met Greenchoice loopt nog tot oktober 2024.

Voorbereiding dak 5: manege Wanneperveen

De voorbereidingen voor dak 5 voor een SCE installatie op het dak van de manege in Wanneperveen heeft in 2022 geruime tijd on hold gestaan vanwege de te lage subsidie bedragen. Aan het eind van 2022 is het project weer gestart en we verwachten in 2023 verdere ontwikkelingen.

Overleg met andere energie coöperaties in Steenwijkerland en met de gemeente

Onze coöperatie is vertegenwoordigd in een gezamenlijk overleg van alle energie coöperaties in Steenwijkerland en overleg met de gemeente Steenwijkerland over duurzaamheid. Het doel is om ervaringen van de verschillende energie coöperaties in de gemeente uit te wisselen

Juridisch

De nieuwe wet WBTR (Wet bestuurder en Toezicht rechtspersonen) is van kracht geworden. Het bestuur bereidt de eventuele aanpassingen voor van de statuten waar nodig en aan een Huishoudelijk Reglement.

Blokzijl, 1 mei 2023

Jaarverslagen van vorige jaren vindt u op onder “Jaarverslagen”.

 

 

Interesse voor deelname in 5e dak installatie?

Het bestuur van de energie Coöperatie werkt in Wanneperveen bij Hoeve Beukers aan de Zomerdijk aan een nieuw dak (SCE regeling). Het streven is om in 2 jaar in totaal 400 zonnepanelen te realiseren. Inmiddels is aan Enexis opdracht verleend voor het maken van aansluitingen en is de beschikking van RvO binnen. Hebt u interesse om deel te nemen aan deze installatie, dan kunt u contact opnemen met Tonni Rozendaal of Aaltje van den Brink-Remmelts.

 

Algemene Privacy bepalingen

Privacy beleid

De Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben wil u zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan onze website. Daarom moeten wij in bepaalde gevallen gegevens van u verwerken. De Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met welk doel verwerkt de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben mijn persoonsgegevens?

De Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben gebruikt de door u bij aankoop of via de website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het uitvoeren en/of verwerken van transacties (betalingen en uitbetaling subsidies), het versturen van nieuwsbrieven, brochures en magazines en het uitvoeren van data-analyses.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben van mij?

De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij kunt u denken aan naam, adres, woonplaats, aansluitgegevens (EAN) en bankrekeningnummers. Wilt u een volledig overzicht van uw gegevens dan kunt u een inzageverzoek doen.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?

Ja, conform de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming draagt de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging.

Waar kan ik terecht als ik inzage wil in mijn gegevens, of me wil afmelden voor de nieuwsbrief, of andere vragen heb over het privacy beleid?

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, brochures of magazines, of andere vragen hebt over het privacy beleid van de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Kan de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribbende Privacy Policy wijzigen?

Ja, de Energie Coöperatie de Wieden-Weerribben behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte brengen via onze website.