Al 33 inwoners van Dwarsgracht en Giethoorn doen mee

Na de drukbezochte bijeenkomst op 10 juni in Ons Dorpshuis hebben 33 optiehouders en belangstellenden aangegeven definitief deel te willen nemen. De afmelders hebben hiervoor diverse, met name financiële redenen aangegeven.

Met  de 33 deelnemers ligt het eerste en grootste dak van de familie Helmers (448 panelen) vol is en een deel van het tweede en kleinere dak van de familie Knol (225 panelen). We zullen proberen ook het tweede dak op korte termijn vol te krijgen door een aantal bewoners in de omgeving van Dwarsgracht & Jonen actief te benaderen.

We dringen er bij alle deelnemers op aan over te stappen naar Greenchoice, waarmee de energiecoöperatie een leveringscontract voor de verkoop van de opgewekte zonnestroom heeft gesloten. Greenchoice stelt bovendien een vergoeding per aangebrachte deelnemer beschikbaar. De overstap kan in de meeste gevallen plaatsvinden aan het einde van het lopende contract.

De meeste energieleveranciers werken administratief mee aan de postcoderegeling. Alleen  Essent en Nuon niet. Bovendien eisen ze bij tussentijdse overstap een opzegboete. We zullen de deelnemers die bij Essent en Nuon een (één/meerjarig)contract hebben lopen, vragen bij hen te informeren naar de hoogte van de opzegboete. Op basis hiervan zullen we kijken of de energiecoöperatie, gesteund door een subsidie van de gemeente, kan bijdragen.

Wanneer de twee daken vol liggen en het probleem van de opzegboete is opgelost, sturen we de deelnemers zo snel mogelijk een ledenovereenkomst met factuur. We gaan ervan uit dat dit nog in augustus z’n beslag krijgt.

Natuurbeheerder stelt dak ter beschikking voor zonne-energie.

Op maandag 16 januari ondertekenen rietteler/natuurbeheerder Johan Knol en de energiecoöperatie de Wieden-Weerribben een overeenkomst voor het leggen van 200 zonnepanelen op het dak van zijn werkschuur aan de Kapelweg in Giethoorn. “Ik doe nu niets met het dak, en zo kan ik er iets goeds mee doen voor natuur en milieu”, aldus Johan Knol.  Met zijn handtekening steunt hij het initiatief van lokale bewoners in en om Giethoorn om met elkaar groene energie op te wekken.

Schuur knol

De energiecoöperatie de Wieden-Weerribben is op 12 november in Dwarsgracht & Jonen opgericht om gezamenlijk zonne-energie in de regio op te wekken. De regio beslaat een groot deel van de gemeente Steenwijkerland: Giethoorn, Wanneperveen, St. Jansklooster en Vollenhove, Blokzijl, Scheerwolde, Steenwijkerwold, Steenwijk en Zuidveen, het zogenoemde postcoderoosgebied.

Op dit moment hebben 43 bewoners en ondernemers uit met name Dwarsgracht & Jonen een optie genomen op ruim 700 zonnepanelen. Maar het initiatief staat open voor bewoners uit de hele regio.
  
Het is de bedoeling dat de zonnepanelen op twee of drie werkschuren worden gelegd. De energiecoöperatie voert met het oog daarop intensieve gesprekken met een aantal dakeigenaren. Het overleg met Johan Knol heeft tot het eerste positieve resultaat geleid. Op het dak van zijn werkschuur van Johan Knol kunnen op de zuidzijde bijna 200 panelen worden gelegd. Hiermee kunnen 15 bewoners van zonnestroom worden voorzien.

Broer Blauwbroek, voorzitter van de energiecoöperatie, is blij met de steun van rietteler en natuurbeheerder Johan Knol: “We zijn er nog niet. We hopen dat meer eigenaren van daken dit initiatief willen steunen, zodat we tegen de zomer met het opwekken van zonnestroom kunnen starten”.

Meer informatie: Ruurd Huisman, Dwarsgracht 25, 8355 CV Giethoorn;

telefoon 0521 361056 of 06 22516801.

 

Dwarsgracht en Jonen maken werk van zonne-energie

Op zaterdag 12 november wordt in Ons Dorpshuis in Dwarsgracht de energiecoöperatie de Wieden-Weerribben opgericht. Ruim 35 bewoners en ondernemers in Dwarsgracht & Jonen hebben een optie genomen op 600 zonnepanelen. De zonnepanelen worden op twee werkschuren in de omgeving gelegd. Het is de ambitie van de energiecoöperatie om dit stapsgewijs uit te bouwen.

Op initiatief van de ondernemersvereniging Dwarsgracht & Jonen heeft een werkgroep zonenergie de mogelijkheden verkend om gebruik te maken van zonne-energie. De werkgroep kwam uit bij het gezamenlijk opwekken van zonnestroom op daken van werkschuren in en om Dwarsgracht. Zonnepanelen leggen op eigen dak bleek voor de meeste bewoners en ondernemers geen optie, aangezien de meeste daken met riet zijn gedekt en binnen beschermd dorpsgezicht liggen. Voor de golfplaten daken op werkschuren om Dwarsgracht ligt dat anders.

Voor het gezamenlijk opwekken wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde postcoderoosregeling: deelnemers die via de energiecoöperatie panelen kopen, krijgen de energiebelasting op hun elektraverbruik van de fiscus terug. Daar bovenop keert de energiecoöperatie nog eens het grootste deel van de verkoop van de zonnestroom aan de deelnemers uit. Dit resulteert in een mooi rendement van 4 à 5 procent en een terugverdientijd van ± 8 jaar. Daarmee kunnen de bewoners en ondernemers hun elektriciteitsrekening in de eerste 15 jaar met ruim driekwart terugbrengen.

De werkgroep heeft op basis van deze positieve uitkomst de hand aan de ploeg geslagen. Ze heeft huis-aan-huis een folder verspreid en vervolgens de belangstelling gepeild. Ruim 35 bewoners bleken geïnteresseerd om direct mee te doen. In het totaal hebben ze opties genomen op 600 panelen. Deze worden op de zuidzijde van twee daken van werkschuren gelegd. Er is nog beperkt ruimte beschikbaar voor geïnteresseerden in het postcoderoosgebied. Het postcoderoosgebied omvat het gebied met de vier cijfers 8355 én de aangrenzende gebieden (7946, 8326, 8356, 8371, 8341, 8331 en 8343).

Aangemoedigd door dit succes richt de werkgroep de “energiecoöperatie de Wieden-Weerribben” op. De oprichtingsbijeenkomst vindt op 12 november plaats in Ons Dorpshuis in Dwarsgracht.

Het leggen van 600 panelen is een mooie start, maar de ambitie van de gloednieuwe energiecoöperatie reikt verder: een stapsgewijze uitbouw naar zelfvoorziening in het hele postcoderoosgebied.

Meer informatie: Ruurd Huisman, Dwarsgracht 25, 8355 CV Giethoorn;

telefoon 0521 361056 of 06 22516801.