Energiecoöperatie start met productie zonnestroom

Maandag 15 januari wordt in opdracht van de energiecoöperatie de Wieden-
Weerribben begonnen met het leggen van ruim 600 panelen op twee
bedrijfsgebouwen in de omgeving van Dwarsgracht. Een week later worden ze
in productie genomen. Hiermee wordt een belangrijke eerste stap gezet naar
een duurzame energievoorziening in de gemeente Steenwijkerland.

Er worden volgende week in het totaal 616 panelen gelegd: 216 zonnepanelen op de
schuur voor rietopslag van loonbedrijf Johan Knol aan de Kapelweg en 400 panelen
op de koeienstal van de familie Knol aan de Kanaaldijk, beiden net buiten
Dwarsgracht. De afgelopen weken zijn de werkschuren door Enexis aangesloten op
het elektriciteitsnetwerk. De jaarproductie van de zonnepanelen wordt geschat op ruim 156.000 kWh.

De energiecoöperatie de Wieden-Weerribben is eind 2016 in Dwarsgracht & Jonen
opgericht om gezamenlijk zonne-energie in de regio op te wekken. De regio beslaat
een groot deel van de gemeente Steenwijkerland: Giethoorn, Wanneperveen, Sint
Jansklooster en Vollenhove, Blokzijl, Scheerwolde, Steenwijkerwold en Steenwijk-
Zuid, het zogenoemde postcoderoos-gebied.

Doel van de energiecoöperatie is zelfvoorziening op basis van groene energie.
Op dit moment nemen 41 bewoners en ondernemers uit Dwarsgracht & Jonen én
Giethoorn in de coöperatie deel. Zij hebben de 616 zonnepanelen gefinancierd.
De energiecoöperatie verkoopt de opgewekte zonnestroom aan energieleverancier
Greenchoice. Uit de verkoop worden alle kosten (dakvergoeding, verzekeringen,
onderhoud etc.) betaald en wordt een kleine buffer opgebouwd om tegenvallers op te
vangen.

De deelnemers krijgen van hun energieleverancier rechtstreeks de energiebelasting
terug over het deel van hun jaarverbruik, dat correspondeert met het aandeel in de
productie van zonnestroom.

 

We beginnen ……… bijna

De kabels zijn gelegd, de meterkasten geïnstalleerd en het materiaal, waaronder de panelen, geleverd. Helaas is het vanwege de sneeuw nog niet gelukt de panelen op de daken te leggen. Het installatiebedrijf Solix hoopt dat dit zo snel mogelijk op te pakken, maar als het voor de kerst niet lukt dan wordt het zo snel mogelijk in het nieuwe jaar.
Met de belastingdienst onderhouden we nauw contact om ervoor te zorgen dat de beschikkingstermijn niet eerder ingaat dan de productie van de zonne-installaties start.

De afgelopen week zijn we geconfronteerd met een probleem, dat we gelukkig hebben kunnen oplossen. Door een fout in de software van het installatiebedrijf Solix zijn er 57 panelen teveel gepland op de beide daken. We hebben onderzocht of een tijdelijke grondopstelling soelaas zou kunnen bieden totdat een derde dak in productie wordt genomen. De gemeente werkt voorbeeldig mee, maar een vergunningprocedure duurt lang. En om de grondopstelling al hangende de procedure te realiseren, is te risicovol.
We hebben hierna twee leden, waaronder 1 bestuurslid,  bereid gevonden  het leggen van hun panelen uit te stellen totdat een derde dak in gebruik wordt genomen.

Aangezien we in het nieuwe jaar zo snel mogelijk een derde dak in productie willen nemen, doen we een beroep op u om in uw omgeving potentiële deelnemers te werven en deze met ons in contact te brengen.

We hopen u het volgende bericht te kunnen melden dat de panelen zijn gelegd en definitief is gestart met de productie van zonnestroom.

Gemeente ondersteunt initiatief met subsidie van 10.000 euro

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst in de skybox van het veeteeltbedrijf van de familie Helmers. Wethouder Oene Akkerman bracht een cheque van € 10.000 mee, die we gebruiken voor de financiering van de opzegboetes, website en andere communicatiemiddelen. Bernard van Dam van Solix presenteerde de zonnepanelen.

Harrie Helmers vertelde bevlogen over zijn modern veeteeltbedrijf waarin hij zo duurzaam en circulair mogelijk probeert te boeren. Tot slot kregen we een boeiende rondleiding door de ruime en geautomatiseerde koeienstal.

De meeste deelnemers zijn overgestapt naar Greenchoice. Daar waar er problemen waren hebben we getracht deze in samenspraak met deelnemers en Greenchoice op te lossen.

We rekenen erop dat de zonne-panelen nog dit jaar op de twee daken liggen. Deze maand zorgt Enexis ervoor dat de aansluitingen op de meterkasten worden gerealiseerd. En Solix begint op 12 december met het aanleggen van de zonne-installaties. Dit laatste zal ruim een week in beslag nemen, zodat we tegen de Kerst met de productie kunnen starten. Voor alle zekerheid laten we de beschikking van de belastingdienst op 1 januari 2018 ingaan.

We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de invulling van de website en zullen deze voor half december afronden. De website is bereikbaar via www.dewieden-weerribben.nl.

De participatiecertificaten, die bij de ledenovereenkomsten horen, zijn opgemaakt en gecheckt. Deze worden deze week ondertekend en uiterlijk volgende week bij de deelnemers in de bus gedaan of toegestuurd.