Energiecoöperatie De Wieden-Weerribben

Korte impressie Algemene Leden Vergadering 2023 op 13 september 2023

De ALV 2023 is op 13 september gehouden in het Dorpshuis aan de Dwarsgracht.

Het verslag van de vorige vergadering en het jaarverslag zijn goedgekeurd, evenals alle financiële stukken. Een wijziging van statuten en huishoudelijk reglement is om juridische redenen aangehouden, die komen de volgende keer aan bod.

Ruurd Huisman heeft na jarenlange inzet zijn taak als voorzitter beëindigd, Martine Bijkerk is bereid gevonden zijn plaats als voorzitter over te nemen. De secretaris heeft om persoonlijke redenen zijn werkzaamheden per direct neergelegd, daarvoor wordt nog een kandidaat gezocht.

Het concept verslag van de ALV zal binnenkort aan de leden worden toegezonden.

 

Interesse voor deelname in 5e dak installatie?

Het bestuur van de energie Coöperatie werkt in Wanneperveen bij Hoeve Beukers aan de Zomerdijk aan een nieuw dak (SCE regeling). Het streven is om in 2 jaar in totaal 400 zonnepanelen te realiseren. Inmiddels is aan Enexis opdracht verleend voor het maken van aansluitingen en is de beschikking van RvO binnen. Hebt u interesse om deel te nemen aan deze installatie, dan kunt u contact opnemen met Tonni Rozendaal of Aaltje van den Brink-Remmelts.

 

Sociale duurzaamheidslening helpt bij isolatie en opwekking van duurzame energie

Mede dankzij onze inspanningen heeft de gemeente Steenwijkerland een sociale duurzaamheidslening (voorheen revolving fund) ingesteld. Dit fonds moet aan inwoners met een smalle beurs (tot 150 procent van het sociale minimum) een renteloze lening verstrekken voor duurzame doeleinden. Met de sociale duurzaamheidslening kunt u geld lenen om maatregelen te nemen waarmee u uw woning kunt isoleren of duurzame energie kunt opwekken. Heeft u een laag inkomen en wilt u uw woning duurzamer maken? Kijk dan op deze pagina .