Follow-up webinar energiebesparing

De werkgroep energiebesparing heeft een voorstel uitgewerkt, dat door de Algemene Leden Vergadering op 1 december 2020 is aangenomen. Het voorstel bestaat uit drie onderdelen:

  1. Algemene en specifieke voorlichting over mogelijkheden voor energiebesparing.
  2. Advies over de mogelijkheden voor energiebesparing aan het eigen huis, al dan niet met behulp van infra-rood foto’s.
  3. Begeleiding bij de uitvoering van het advies (subsidieaanvraag, offertebeoordeling, controle).

De kosten voor de voorlichting wordt geheel gedragen door de gemeente. De kosten voor advies (€ 600,-) en/of begeleiding (€ 1400,-) worden door de helft gedragen door de gemeente en een kwart door de energiecoöperatie. Het resterende kwart komt voor rekening van de leden. De verschillende onderdelen kunnen los van elkaar worden afgenomen.

Op maandagavond 1 maart was er een webinar (digitale voorlichtingsbijeenkomst) georganiseerd waaraan 28 leden hebben deelgenomen; 16 leden hebben gevraagd om een energiescan door Bureau Sein uit Sneek, die ruime ervaring heeft op het gebied van advisering en begeleiding bij energiebesparing.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Han Wensink (werkgroep energiebesparing) of Ruurd Huisman (voorzitter energiecoöperatie)