Follow-up webinar energiebesparing

De werkgroep energiebesparing heeft een voorstel uitgewerkt, dat bestaat uit drie onderdelen:

  1. Algemene en specifieke voorlichting over mogelijkheden voor energiebesparing.
  2. Advies over de mogelijkheden voor energiebesparing aan het eigen huis, al dan niet met behulp van infra-rood foto’s.
  3. Begeleiding bij de uitvoering van het advies (subsidieaanvraag, offertebeoordeling, controle).

De kosten voor de voorlichting wordt geheel gedragen door de gemeente. De kosten voor advies (€ 600,-) en/of begeleiding (€ 1400,-) worden door de helft gedragen door de gemeente en een kwart door de energiecoöperatie. Het resterende kwart komt voor rekening van de leden. De verschillende onderdelen kunnen los van elkaar worden afgenomen.

Na een webinar (digitale voorlichtingsbijeenkomst) hebben 16 leden om een energiescan gevraagd door Bureau Sein uit Sneek, die ruime ervaring heeft op het gebied van advisering en begeleiding bij energiebesparing. De scans zijn inmiddels uitgevoerd en in een aantal gevallen is een vervolgproject gestart. De resultaten worden binnenkort geëvalueerd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Han Wensink (werkgroep energiebesparing) of Ruurd Huisman (voorzitter energiecoöperatie)