Energiecoöperatie De Wieden-Weerribben

Korte impressie Algemene Leden Vergadering 2023 op 13 september 2023

De ALV 2023 is op 13 september gehouden in het Dorpshuis aan de Dwarsgracht.

Het verslag van de vorige vergadering en het jaarverslag zijn goedgekeurd, evenals alle financiële stukken. Een wijziging van statuten en huishoudelijk reglement is om juridische redenen aangehouden, die komen de volgende keer aan bod.

Ruurd Huisman heeft na jarenlange inzet zijn taak als voorzitter beëindigd, Martine Bijkerk is bereid gevonden zijn plaats als voorzitter over te nemen. De secretaris heeft om persoonlijke redenen zijn werkzaamheden per direct neergelegd, daarvoor wordt nog een kandidaat gezocht.

Het concept verslag van de ALV zal binnenkort aan de leden worden toegezonden.