ALV 2022 wordt gehouden op 24 oktober 2022

Op maandag 24 oktober 2022 wordt de Algemene Leden vergadering 2022 gehouden. In begin oktober zal de uitnodiging en bijbehorende stukken aan de leden worden toegezonden.

Op woensdag 8 december is de Algemene Leden Vergadering 2021 online verlopen. Het concept verslag is aan de leden gezonden en zal in de vergadering op 24 oktober worden vastgesteld.