ALV 2021 gehouden op woensdag 8 december 2021

Op woensdag 8 december is de Algemene Leden Vergadering 2021 online verlopen. Het concept verslag is aan de leden gezonden. Het verslag moet in de eerstvolgende ALV worden vastgesteld.

Gert-Jan Dennekamp heeft afscheid genomen van het bestuur als penningmeester. Greet Doze-Smit is in het afgelopen jaar al ingewerkt en is nu penningmeester. In de vacature is Tonni Rozendaal uit Sint Jansklooster benoemd als lid van het bestuur.