Bestuur

Bestuur Energiecoöperatie de Wieden-Weerribben U.A.

Ruurd Huisman (voorzitter)

Albert Jager (secretaris)

Greet Doze-Smit (penningmeester)

Tonni Rozendaal (algemeen bestuurslid)

Aaltje van den Brink-Remmelts (algemeen bestuurslid)

Algemeen emailadres: info@dewieden-weerribben.nl