Bestuur

Bestuur Energiecoöperatie de Wieden-Weerribben U.A.

Martine Bijkerk (voorzitter)

Cees van Groeningen (secretaris)

Greet Doze-Smit (penningmeester)

Tonni Rozendaal (algemeen bestuurslid)

Aaltje van den Brink-Remmelts (algemeen bestuurslid)

Algemeen emailadres: info@dewieden-weerribben.nl