Bestuur

Bestuur Energiecoöperatie de Wieden-Weerribben U.A.

Broer Blaauwbroek (voorzitter)

Henk Petter (vice-voorzitter)

Ruurd Huisman (secretaris)

Gert-Jan Dennekamp (penningmeester)

Roelof Smit (algemeen bestuurslid)