Beste optienemers en afnemers

Vorig weekeinde hebben we overeenstemming met de familie Helmers bereikt over het gebruik van het dak van hun melkveestal aan de Kanaaldijk. Naar schatting kunnen we daar ruim 400 zonnepanelen op leggen. Met het eerder vastgelegde dak van Johan Knol gaan we ervan uit dat we alle zonne-panelen van optienemers op de twee daken kwijt kunnen. We hebben dan ook van de week offertes opgevraagd bij een aantal installatiebedrijven. Na beoordeling van de offertes en de selectie van een installatiebedrijf vagen we vervolgens offertes op bij Enexis voor een aansluiting en bij verzekeringsmaatschappijen voor een opstalverzekering én een aansprakelijkheidsverzekering. Tevens gaan we onderhandelen met groene energiemaatschappijen over een goede verkoopprijs van onze productie. Bij de belastingdienst vragen we een fiscale beschikking aan t.b.v. de teruggaaf van energiebelasting.

Tot slot leggen we een definitieve berekening van investeringen en opbrengsten aan de degenen die een optie hebben genomen op een aantal zonpanelen voor, waarna ze besluiten al dan niet definitief deel te nemen.

We rekenen er (nog steeds) op dat we tegen de zomer kunnen starten met de productie van zonnestroom

Voor de afnemers, degenen die alleen hebben aangegeven zonnestroom te willen afnemen, gaan we nog op zoek naar investeerders en een dak. We hopen dat we ook nog dit jaar een aanbod aan hen kunnen voorleggen en met de opwekking van hun zonnestroom te kunnen beginnen.

Ruurd Huisman

Energiecoöperatie de Wieden-Weerribben