Belangrijke stappen

Beste optiehouders en afnemers,

De energiecoöperatie heeft na ons laatste bericht van 30 januari een aantal belangrijke stappen gezet.

Eind januari hebben we vier installatiebedrijven uitgenodigd vóór 15 februari een offerte uit te brengen voor onze zonne-installaties aan de Kapelweg en de Kanaaldijk. Alle vier hebben hier positief op gereageerd en een offerte opgemaakt. Na het inwinnen van aanvullende informatie heeft het bestuur van de energiecoöperatie eind februari de offertes vergeleken en op kwalitatieve en financiële gronden een keus gemaakt voor het installatiebedrijf Solix uit Velp.
Daarna hebben we offertes opgevraagd bij Enexis voor een kleingebruikersaansluiting aan de Kapelweg en een grootgebruikersaansluiting aan de Kanaaldijk. Tevens zijn een drietal verzekeraars benaderd voor een offerte inzake een aansprakelijkheid- en een uitgebreide opstalverzekering. Tot slot hebben we vier groene energieleveranciers benaderd voor overleg over een overeenkomst voor de verkoop van onze toekomstige productie aan zonnestroom en tarieven voor afname daarvan.
Op basis van alle opgevraagde offertes zal het bestuur keuzes maken. Vervolgens leggen we de optienemers direct een definitieve berekening voor met de vraag definitief in te stappen.

Voor degenen die alleen opgewekte zonnestroom afnemen zoeken we nog naar een apart dak en investeerders. We voeren op dit moment een aantal gesprekken met een aantal dakeigenaren. We hopen nog steeds dat we hiervoor nog dit jaar een zonne-installatie in gebruik kunnen nemen.

Met vriendelijke groet,
Ruurd Huisman
(secretaris Energiecoöperatie de Wieden-Weerribben)
0521 361056 of 06 22516801