Algemene Leden Vergadering 2022

Op maandag 24 oktober is de Algemene Leden Vergadering gehouden. De vergadering was weer op de vertrouwde locatie in het Dorpshuis aan de Dwarsgracht.De vergadering begon met een presentatie over sociale duurzaamheidslening isoleren en opwekken duurzame energie in de gemeente Steenwijkerland door Jantina Venema

Het concept verslag is aan de leden gezonden en zal in de eerstvolgende ALV worden vastgesteld.