Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering 2022 is gehouden op maandag 24 oktober om 20:00 uur in het Dorpshuis aan de Dwarsgracht.

Het concept verslag van deze vergadering is aan de leden toegezonden ter goedkeuring/vaststelling in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.