Algemeen

Energiecoöperatie de Wieden-Weerribben U.A. wil het gebruik van fossiele energiebronnen terugdringen en de zelfvoorziening op het gebied van duurzame energie in onze regio vergroten.

Voorgeschiedenis

De energiecoöperatie is  een initiatief van de Ondernemingsvereniging Dwarsgracht. De werkgroep zonne-energie van de ondernemingsvereniging Dwarsgracht & Jonen heeft tussen mei 2015 en april 2016 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van zonne-energie.
De energiecoöperatie is nu één van de eerste lokale producenten in de gemeente Steenwijkerland.

Heden

In de eerste fase hebben we panelen gelegd op twee daken in Giethoorn: op het dak van de familie Helmers 400 panelen en op het dak van de familie Knol 216. Deze panelen werden betaald door 41 bewoners en ondernemers uit Dwarsgracht, Jonen en Giethoorn. In 2018 volgde een derde dak. Dit een eerste stap op weg naar een zelfvoorzienende regio: in 2020 is in totaal 271.000 kWh opgewekt.

Steun provincie en gemeente

De provincie Overijssel en de gemeente Steenwijkerland hebben het initiatief ondersteund met subsidies.